Tạ Nước

$38.99

Bạn có thể bình chọn cho bộ sưu tập tiếp theo của chúng tôi! Sản phẩm tạ nước mới nhất của chúng có thể được dùng cho mọi bài tập dưới nước như AquaFit, Aerobics dưới nước, Aqua Zumba, Aqua Yoga và đương nhiên là chúng sẽ được sử dụng trong “Bài tập Tạ Nước” của chúng tôi (Water Weights Transformation Routine) với hơn 50 bài tập tạ được thực hiện ở ngay trong hồ bơi của bạn!

Dễ (2 miếng đệm), Trung bình (4 miếng đệm) và Khó (6 miếng đệm) là 3 mức độ điều chỉnh lực cản trong nước mà chúng tôi có!

Đẩy nhanh tuần hoàn. Đốt chát calorie. Tăng cường sức khỏe cho bạn!

Luôn có sẵn với một mức giá ưu đãi nhất trên thị trường!

Xóa
Mã: N/A Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Bạn có thể bình chọn cho bộ sưu tập tiếp theo của chúng tôi! Sản phẩm tạ nước mới nhất của chúng có thể được dùng cho mọi bài tập dưới nước như AquaFit, Aerobics dưới nước, Aqua Zumba, Aqua Yoga và đương nhiên là chúng sẽ được sử dụng trong “Bài tập Tạ Nước” của chúng tôi (Water Weights Transformation Routine) với hơn 50 bài tập tạ được thực hiện ở ngay trong hồ bơi của bạn!

Dễ (2 miếng đệm), Trung bình (4 miếng đệm) và Khó (6 miếng đệm) là 3 mức độ điều chỉnh lực cản trong nước mà chúng tôi có!

Đẩy nhanh tuần hoàn. Đốt chát calorie. Tăng cường sức khỏe cho bạn!

Luôn có sẵn với một mức giá ưu đãi nhất trên thị trường!

Thông tin bổ sung

Màu sắc

Xanh, Dỏ, Vàng